ביטלת את הרשמתך לרשימת התפוצה של האקדמיה ללשון העברית.